Tornar a la pàgina web del centre 
Tornar a començar  Ajuda, Guia rapida 

www.w3.org
Per registrar-se com usuari del servei de Reserva d'Hores, introduir les següents dades:

Rebrà un SMS amb la clau d'accés

* Nom  
* Primer cognom  
* Tipus document  
* Document   Es farà servir com identificació en el servei de Reserva d'Hores web
* Data naixement   / /
* Telèfon   En aquest telèfon rebrà la clau d'accès al servei de Reserva d'Hores web

Per a fills sense DNI propi, indicar DNI del pare o mare, així com indicatiu de "És un fill" i quin fill és (1º, 2º, 3º...).
    Quin fill és  
* Camps obligatoris

D'acord amb LOPD (15/99)

Introduir la clau d'accés rebuda per SMS

Clau d'accés rebuda per SMS      Veure caràcters

Identificació

DNI/NIE/Passaport  
Clau d'accés web  

Requisits: Mínim de 4 caràcters, màxim de 9 caràcters.

Nova clau d'accés web   Contrasenya segura 
100%
Repetició nova clau  

Dades de la visita reservada per cancel·lar:

DNI/NIE/Passaport  
Clau web      Veure caràcters
Facultatiu  
Data reserva   Hora reserva  

Comentaris (opcional)  Noves dades personals de pacient, pendents de confirmació en taulell del centre
* Nom  
* Primer cognom  
* Tipus document  
* Document  
* Data naixement   / /
* Telèfon  
* Camps obligatoris


Comentaris d'àmbit mèdic           administratiu           Del servei de Reserva d'Hores 

El seu comentari serà atès per la persona coordinadora de cada àrea. Moltes gràcies, per la seva opinió.